Meestal heeft een cliënt te maken met meer dan 1 zorgverlener. Zelfs bij minder complexe zorg. Bijvoorbeeld: de huisarts schrijft een pijnstiller voor. Als de cliënt deze ophaalt bij de apotheek zijn er al 2 zorgverleners bij betrokken. De huisarts en apotheker hebben al afspraken gemaakt. Zo ervaart de cliënt het als 1 zorgpartij. Hierdoor wordt het beste geneesmiddel voorgeschreven. Dit wordt voorzien van de juiste informatie met zo min mogelijk bijwerkingen. Met het afstemmen van de zorg bereik je zo het gestelde doel. Samenwerking is zichtbaar en onzichtbaar aanwezig.

Zichtbare vormen van zorgafstemming en samenwerking zijn de medicatiebeoordeling en de patiëntenbespreking. Deze afstemming wordt rondom de patiënt georganiseerd. Dit gebeurt in het algemeen rondom veel voorkomende ziektebeelden zoals Diabetes, Astma en COPD.

Redenen voor patiëntenbesprekingen zijn vaak problemen of onduidelijkheden in de zorgverlening, complexere zorg of de noodzaak om snel en adequaat zorg te bieden.

Wanneer iemand na een operatie uit het ziekenhuis ontslagen wordt om in de thuissituatie te revalideren moet er bij thuiskomst allerlei zorg geregeld zijn. Men kan denken aan wondverzorging, huishoudelijke hulp en/of genees- en hulpmiddelen.

Lang niet iedereen zal merken dat hulpverleners met elkaar samenwerken. Verreweg de meeste mensen gaan maar een paar keer per jaar naar de huisarts. Zij merken bijvoorbeeld niet dat de huisarts het voorschrijven van geneesmiddelen intensief afstemt met de nabijgelegen apotheek, maar dit is wel een belangrijke vorm van samenwerking.