COPD is een longaandoening waarbij uw luchtwegen blijvend vernauwd zijn. Uw longen werken steeds minder goed. Klachten die kunnen wijzen op COPD zijn: hoesten (ook een rokershoest), benauwdheid, piepende ademhaling, vermoeidheid, kortademigheid bij inspanning of het ophoesten van slijm. Door COPD kunt u minder goed ademen. U krijgt minder zuurstof binnen en afvalstoffen worden minder goed afgevoerd. Daar kunt u erg moe van worden. U merkt dat vooral als u zich inspant. Bij traplopen bijvoorbeeld of bij het wassen en aankleden. Ook kunt u afvallen. Mensen met COPD kunnen te maken krijgen met zogenoemde exacerbaties (longaanvallen). U heeft last van benauwdheid die meer is dan u gewend bent.

Longaanval instructiekaart WSV

Diagnose en behandeling

De diagnose COPD wordt gesteld op basis van uw klachtenpatroon, uw rookgeschiedenis en met behulp van longfunctieonderzoek (de zogeheten spirometrie). Als de diagnose COPD gesteld is, bespreekt u met uw huisarts wat de beste behandeling is. Voor deze behandeling kunt u worden verwezen naar de praktijkondersteuner (bijvoorbeeld voor hulp bij stoppen met roken), naar de diëtiste (voor bijvoorbeeld advies over gezonde voeding of bij ondergewicht), naar de fysiotherapeut (voor specifiek beweegadvies) of naar de apotheek (voor advies bij medicijngebruik).
De spirometrie wordt bij mensen met COPD jaarlijks herhaald, om eventuele toename van ziekteactiviteit vast te leggen.

Behandeling bij COPD

Huisarts

Uw huisarts stelt de diagnose naar aanleiding van uw klachten en een longfunctieonderzoek. De huisarts of de praktijkondersteuner stelt, in overleg met u, een zorgplan op. Het doel van de behandeling is om de klachten en beperkingen voor u zoveel mogelijk te verminderen en een verdere achteruitgang van de longfunctie te beperken.

Praktijkondersteuner

Na het stellen van de diagnose en als de intensieve behandelfase is afgerond, zal de verdere controle door de praktijkondersteuner gedaan worden. Afhankelijk van de ernst van de COPD komt u één tot twee keer per jaar bij de praktijkondersteuner. Soms is het nodig om de longfunctie te controleren. Vaak zal de praktijkondersteuner een vragenlijst gebruiken ter ondersteuning. Als dit op u van toepassing is, is er aandacht voor het stoppen met roken.

Fysiotherapeut

Bij COPD zijn uithoudingsvermogen, spierkracht en een goede ademhaling belangrijk. De fysiotherapeut kan uw begeleiden en tips geven. Ook kan de fysiotherapeut met behulp van oefeningen en adviezen helpen om het slijm makkelijker op te hoesten.

Apotheker

De apotheker geeft u informatie over het gebruik van uw medicatie. Meestal wordt bij COPD inhalatiemedicatie gebruikt. Belangrijk is dat deze medicijnen op de juiste wijze worden gebruikt. De apotheker en de praktijkondersteuner besteden hier aandacht aan.

Diëtist

Bij COPD verbruikt het lichaam veel energie. Ook zorgt dit voor afbraak van spierweefsel. Het is belangrijk dat uw voeding voldoende eiwitten bevat. Dit draagt er aan bij dat u spierkracht behoudt. De diëtist ondersteunt en coacht u bij het samenstellen van uw voeding waarmee u aansterkt.

Multidisciplinair overleg

Regelmatig hebben de huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, apotheker en de diëtist overleg over patiënten met COPD. Als één van uw behandelaars uw situatie specifiek wil bespreken in het overleg dan kan hij/zij uw dossier inbrengen. Vooraf is er dan overleg met u.

Toestemming

Als u instemt met de gezamenlijke behandeling van COPD dan geeft u toestemming dat de zorgverleners in dit samenwerkingsverband uw medische gegevens over de diagnose en behandeling van deze chronische ziekte kunnen inzien. Onze zorgverleners gebruiken deze gegevens om de behandeling goed op elkaar af te stemmen. Wij respecteren het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Wij zullen dit niet delen met derden.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf veel doen om ervoor te zorgen dat het ziekteproces langzamer verloopt en dat de longaanvallen zo veel mogelijk wegblijven. Het belangrijkste is dat u gezond leeft. Hieronder valt: niet roken, gezond eten en regelmatig bewegen. Ook is het van belang dat u uw inhalatiemedicatie volgens voorschrift gebruikt.

Kosten

De kosten van de huisarts en de praktijkondersteuner worden vergoed vanuit de basisverzekering. Informatie over de overige kosten van behandelingen en medicijnen kunt u opvragen bij uw zorgverzekering.

Samenwerkingsverband

De zorgverleners van ons samenwerkingsverband zijn gediplomeerd en geschoold in de behandeling van COPD. Wij bieden u begeleiding aan de hand van de nieuwste inzichten.

Knooppunt Ketenzorg

De zorgverleners van ons samenwerkingsverband werken regionaal samen aan goede, betaalbare en voorspelbare zorg in Knooppunt Ketenzorg. Wij hebben hierover samenwerkingsafspraken gemaakt met de regionale ziekenhuizen.