Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door: Inez Beusmans, apotheker van Apothekersgroep Lisse, voorzitter Martijn de Jong, huisarts van Huisartsenpraktijk Oranje-Nassau, penningmeester Ingrid Algera, … Lees meer

Kwaliteitswerkgroepen

Binnen wsv Lisse zijn er medische kwaliteitswerkgroepen die zich bezighouden met Diabetes, Astma en COPD, Hart- en vaatziekten (CVRM) en Kwetsbare Ouderen. … Lees meer

Overige partners

Wijksamenwerkingsverband Lisse streeft naar intensievere samenwerking tussen de medewerkers van de aangesloten praktijken en gemeente afdeling zorg en welzijn, thuiszorg, sociaal domein … Lees meer

Missie & Visie

Missie Het WSV Lisse stelt dat haar inwoners en patiënten goede zorg ontvangen, voor de juiste patiënt, op het juiste tijdstip en … Lees meer

Kwaliteit

De aangesloten praktijken van wijksamenwerkingsverband Lisse zijn geaccrediteerd / gecertificeerd op zorgaanbiedersniveau of dienen dit binnen twee jaar na het opstarten van … Lees meer

Privacyverklaring

Privacyverklaring Wijksamenwerkingsverband In een wijksamenwerkingsverband (WSV) verlenen allerlei zorg- en hulpverleners de nodige zorg en welzijn in een georganiseerde vorm direct aan … Lees meer