Bestuur

Het Bestuur wordt gevormd door: Inez Beusmans, apotheker van Apothekersgroep Lisse, voorzitter Martijn de Jong, huisarts van Huisartsenpraktijk Oranje-Nassau, penningmeester Ingrid Algera, … Lees meer

Deelteams kwaliteit en wijksamenwerking

Binnen wsv Lisse zijn er deelteams die zich bezighouden met Diabetes, Astma en COPD, Hart- en vaatziekten (CVRM), Angst en Stemmingsstoornissen en … Lees meer

Missie & Visie

Missie Het WSV Lisse stelt dat haar inwoners en patiënten goede zorg ontvangen, voor de juiste patiënt, op het juiste tijdstip en … Lees meer

Kwaliteit

De aangesloten praktijken van wijksamenwerkingsverband Lisse zijn geaccrediteerd / gecertificeerd op zorgaanbiedersniveau of dienen dit binnen twee jaar na het opstarten van … Lees meer

Privacyverklaring

Privacyverklaring Wijksamenwerkingsverband In een wijksamenwerkingsverband (WSV) verlenen allerlei zorg- en hulpverleners de nodige zorg en welzijn in een georganiseerde vorm direct aan … Lees meer