Wijksamenwerkingsverband Lisse streeft naar intensievere samenwerking tussen de medewerkers van de aangesloten praktijken en gemeente afdeling zorg en welzijn, thuiszorg, sociaal domein en psychologen.