Bij Stichting Wijksamenwerkingsverband Lisse hebben zich 22 zorgorganisaties in de regio aangesloten. In dit samenwerkingsverband werken huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, apothekers, eerstelijns psychologen, diëtisten en andere zorgverleners samen om gezamenlijk de beste zorg dicht bij huis te bieden. Ze doen dat met kennis van zaken en in overleg met u, de cliënt. Goede zorg staat voorop, opdat u tevreden bent. In de meeste gevallen is dat ook zo. Maar wat kunt u doen als u niet tevreden bent? Dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van uw praktijk die samenwerkt met het wijksamenwerkingsverband Lisse.

De klachtenregeling

De klachtenregeling biedt cliënten de mogelijkheid om gevoelens van onvrede over de zorg kenbaar te maken bij uw praktijk of bij wijksamenwerkingsverband Lisse. Cliënten hebben recht op een reactie. Uw praktijk en wijksamenwerkingsverband Lisse nemen uw klacht altijd serieus en spannen zich in om het vertrouwen te herstellen.

Welke klachten?

U kunt een klacht indienen over de praktijk, de gedragingen van hulpverleners en/of medewerkers of over wijksamenwerkingsverband Lisse. Een klacht kan bij voorbeeld betrekking hebben op een medische behandeling, miscommunicatie in de samenwerking tussen verschillende zorgverleners, maar ook op de manier waarop u bejegend bent.

Hoe kunt u een klacht uiten?

Voor het uiten van een klacht bestaan de volgende mogelijkheden:

  • Uw klacht bespreken met de zorgverlener zelf

Meestal leidt het tot een bevredigende oplossing als u rechtstreeks met de zorgverlener of medewerker spreekt op wie uw klacht betrekking heeft. Een gesprek met hem of haar is de eenvoudigste manier.

  • Uw klacht bespreken met de klachten-functionaris van wijksamenwerkingsverband Lisse

Misschien vindt u het vervelend om uw klacht te bespreken met de betrokken zorgverlener. Of u hebt dat al gedaan, maar bent ontevreden over het resultaat. In dat geval kunt u uw klacht bespreken met de klachtenfunctionaris van wijksamenwerkingsverband Lisse. Zij is onafhankelijk en kan desgewenst voor u bemiddelen of u adviseren. Uiteraard wordt uw klacht strikt vertrouwelijk behandeld. De klachtenfunctionaris is te bereiken op tel. 0252413 685 of per email via info@stichting-wsvlisse.nl .

Geheimhouding

Op uw klacht is de privacywetgeving van toepassing. Dit betekent dat niet alleen de hulpverleners of medewerkers wijksamenwerkingsverband Lisse, maar ook de klachtenfunctionaris verplicht zijn tot geheimhouding. Zonder uw toestemming is inzage in uw dossier niet mogelijk.

Geen kosten

Aan de klachtenregeling van wijksamenwerkingsverband Lisse zijn voor u geen kosten verbonden.

Overige informatie

Is uw klacht (door u of uw zorgverlener) bij de klachtenfunctionaris gemeld, dan sturen wij u binnen vijf werkdagen een reactie.

Indien u zelf niet in staat of in de gelegenheid bent om de klacht in te dienen, dan is het ook mogelijk dat u iemand machtigt dit namens u te doen.