Missie

Het WSV Lisse stelt dat haar inwoners en patiënten goede zorg ontvangen, voor de juiste patiënt, op het juiste tijdstip en door de juiste hulpverlener. We verwezenlijken onze missie door te werken vanuit de volgende uitgangspunten:
Zorgen dat er tijdig ingespeeld kan worden op behoeften vanuit de wijk en zijn inwoners, zodat zij weten waar zij moeten bij specifieke problemen en klachten en aanspraak kunnen maken op preventieve maatregelen

Het WSV Lisse staat voor een integrale eerstelijns goede zorgverlening, aan de juiste patiënt, op het juiste tijdstip door de juiste hulpverlener

Zorgen voor volledig pakket aan multidisciplinaire hulpverlening, waarbij alle hulpverleners kennis hebben van elkaars expertise en deze up to date houden om de juiste zorgverlening te bieden aan de individuele patiënt.

Visie

Het WSV Lisse heeft zijn bestaansrecht om de huidige natuurlijk samenwerking in de wijk verder te professionaliseren waarbij innovatie integraal toegepast kan worden. Door een doelmatige organisatie  van het WSV kan afstemming, verwijzing en specialisatie bij alle hulpverleners in de wijk direct effect uitoefenen op de kwaliteit van zorg en begeleiding voor de inwoners en patiënten.  Kennis delen en een open mind voor innovatie is hierbij het uitgangspunt. Op deze wijze kunnen problemen, klachten en knelpunt vanuit de wijk tijdig gesignaleerd worden. Het WSV heeft  het gereedschap om hierop in te spelen, de complexere zorgvragen te beantwoorden en zo nodig projectmatig wijkgerichte hulpverlening te bieden. Het WSV is een toegangspoort alsmede een brug. Het WSV kent haar inwoners en patiënten en zij kennen het WSV, daarnaast kan het WSV vanuit haar positie een brug slaan naar belangrijke partners binnen de gezondheidszorg zoals de gemeente, het sociaal domein en de VVT.

Alles om de patiënt en de inwoner op het juiste moment, de juiste zorg en begeleiding, door de juiste hulpverlener te kunnen leveren, gericht op de behoefte van het individu.