Thuiszorg

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Het is prettig om in uw eigen huis te wonen. In uw vertrouwde straatje, met die vriendelijke buren. Ook als u ouder wordt, is thuis meestal de fijnste plek om te wonen. Met hulp van mantelzorgers en Thuiszorg zorgt u ervoor dat dit zo lang mogelijk kan.

Ondersteuning door Welzijnskompas

Ook WelzijnsKompas biedt voorlichting en praktische diensten om mogelijk te maken dat u langer zelfstandig thuis kunt wonen. Klik hier voor meer informatie over:

Of maak direct een afspraak met de welzijnsadviseur

Repair café

Voor praktische klusjes:

Zorg en ondersteuning bij dementie

Dagbesteding voor patiënten met dementie of fysieke beperking wordt geregeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Lisse. Via Voor Ieder 1 https://www.voorieder1.nl/ kan een melding worden gemaakt via een formulier op de website. Dagbesteding is te volgen bij: