Thuiszorg

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Het is prettig om in uw eigen huis te wonen. In uw vertrouwde straatje, met die vriendelijke buren. Ook als u ouder wordt, is thuis meestal de fijnste plek om te wonen. Met hulp van mantelzorgers en Thuiszorg zorgt u ervoor dat dit zo lang mogelijk kan.

Ondersteuning door Welzijnskompas

Ook WelzijnsKompas biedt voorlichting en praktische diensten om mogelijk te maken dat u langer zelfstandig thuis kunt wonen. Klik hier voor meer informatie over:

Of maak direct een afspraak met de welzijnsadviseur

Zorg en ondersteuning bij dementie

Dagbesteding voor patiënten met dementie of fysieke beperking wordt geregeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Lisse. Via Voor Ieder 1 https://www.voorieder1.nl/ kan een melding worden gemaakt via een formulier op de website. Dagbesteding is te volgen bij: