In het voorjaar, in het begin van de Coronatijd, heeft de gemeente gemerkt dat inwoners minder vaak hulp zochten. Zij probeerden het thuis te redden, alleen of met hulp van familie, vrienden of mensen in de buurt. Dat was soms (te) zwaar voor de mensen zelf, maar ook voor degene(n) die voor hen zorgde(n). In onderstaande brief laat de gemeente weten waar u terecht kunt met vragen en voor hulp:

Informatie van de gemeente voor inwoners 70+ Lisse